ביטוח דירה
  1. דירה היא לרוב הנכס היקר ביותר שאדם רוכש בימי חייו
  2. למרבה הצער, דירות ניזוקות מדי יום. הנזקים עלולים להיות כבדים ביותר. הסיבות לנזקים הן : שריפה, פריצה, גניבה, רעידת אדמה, שיטפון ונזקי טבע, נזקי צנרת, נזקים הנגרמים למכשירי החשמל, אבדן תכשיטים וכד'.
  3. ביטוח תכולת דירה תכסה את הרכוש המצוי בביתך כנגד מגוון רחב של נזקים שעלולים להיגרם לתכולת דירתך.
  4. במסגרת ביטוח תכולת דירה אצלנו תהיה מוגן, בנוסף לכיסוי נזקי הרכוש גם בביטוח אחריות חוקית כלפי נזקים שנגרמו לצד שלישי ובביטוח חבות המעבידים כלפי המועסקים על ידך בדירה.

ברכישת ביטוח מבנה לדירה, אנחנו מקדימים תרופה למכה, וכן נערכים מראש למקרים שעלולים להתרחש בביתכם כגון: פריצה, גניבה, שריפה, רעידת אדמה ועוד.

ברכישת ביטוח מבנה לדירה, אנחנו מקדימים תרופה למכה, וכן נערכים מראש למקרים שעלולים להתרחש בביתך כגון: פריצה, גניבה, שריפה, רעידת אדמה ועוד.

  1. דירה היא לרוב הנכס היקר ביותר שאדם רוכש בימי חייו
  2. למרבה הצער, דירות ניזוקות מדי יום. הנזקים עלולים להיות כבדים ביותר. הסיבות לנזקים הן : שריפה, פריצה, גניבה, רעידת אדמה, שיטפון ונזקי טבע, נזקי צנרת, נזקים הנגרמים למכשירי החשמל, אבדן תכשיטים וכד'.
  3. ביטוח תכולת דירה תכסה את הרכוש המצוי בביתך כנגד מגוון רחב של נזקים שעלולים להיגרם לתכולת דירתך.
  4. במסגרת ביטוח תכולת דירה אצלנו תהיה מוגן, בנוסף לכיסוי נזקי הרכוש גם בביטוח אחריות חוקית כלפי נזקים שנגרמו לצד שלישי ובביטוח חבות המעבידים כלפי המועסקים על ידך בדירה.

אולי יעניין אתכם ...

אולי יעניין אתכם ...

ביטוח רכב
ביטוח סייבר
ביטוח חיים להבטחת צרכי המשפחה
צרו אתנו קשר לקבלת הצעה

החברות שאנחנו עובדים איתם

אולי יעניין אתכם ...