ביטוחים עסקיים
 • הון רב מושקע בעסק ויש פעילות תמידית להצלחתו ושגשוגו.בעלי עסקים צריכים גם לנהל את הסיכונים , הנובעים מבית העסק.
 • ניהול הסיכונים יכול להתבטא על ידי מציאת מימון הולם בתנאים טובים, פיתוח מוצרים חדשניים וייחודיים, הקפדה על שירות מקצועי ואיכותי ועוד, אך ניהול סיכונים הוא גם הבטחת ההון שהושקע בבית העסק.
 • הון רב מושקע בעסק ויש פעילות תמידית להצלחתו ושגשוגו.בעלי עסקים צריכים גם לנהל את הסיכונים , הנובעים מבית העסק.
 • ניהול הסיכונים יכול להתבטא על ידי מציאת מימון הולם בתנאים טובים, פיתוח מוצרים חדשניים וייחודיים, הקפדה על שירות מקצועי ואיכותי ועוד, אך ניהול סיכונים הוא גם הבטחת ההון שהושקע בבית העסק.

הכיסויים הכלולים בפוליסה:

 • ביטוח אש מורחב, לרבות נזקי פריצה,
 • רעידת אדמה ונזקי טבע
 • ביטוח אבדן הכנסות או אבדן רווחים
 • ביטוח כספים במעבר
 • ביטוח רכוש במעבר
 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 • ביטוח חבות מעבידים
 • ביטוח אחריות מוצר
 • ביטוח אחריות מקצועית
 • ביטוח שבר מכני
 • ביטוח ציוד אלקטרוני

הפוליסה מותאמת לסוגי עסקים שונים ומגוונים:

חנויות, בתי מלאכה, נותני שירותים ובעלי מקצוע, מסעדות ובתי קפה וסוגי עסקים נוספים.

בנוסף, חבילות הרחבות ייחודיות לבתי עסק בסגמנטים שונים:

בעלי מקצוע בעבודות חוץ

פתרון ייחודי לבעלי מקצוע המבצעים עבודות חוץ. פתרון זה מתאים לבעלי מקצועות כגון: נגר, שרברב,

חשמלאי, מסגר, מתקין מזגנים ובעלי מקצועות נוספים.

היתרונות העיקריים של הרחבה זו:

כיסוי לאחריות המבוטח בגין נזק שייגרם לצד שלישי בעת ביצוע העבודות

אפשרות להרחבת הכיסוי לנזק שייגרם לצד שלישי לאחר סיום העבודות

כיסוי לאחריות המבוטח בגין נזק שייגרם לרכוש צד שלישי עליו מתבצעת העבודה.

 

הכיסויים הכלולים בפוליסה:

 • ביטוח אש מורחב, לרבות נזקי פריצה,
 • רעידת אדמה ונזקי טבע
 • ביטוח אבדן הכנסות או אבדן רווחים
 • ביטוח כספים במעבר
 • ביטוח רכוש במעבר
 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 • ביטוח חבות מעבידים
 • ביטוח אחריות מוצר
 • ביטוח אחריות מקצועית
 • ביטוח שבר מכני
 • ביטוח ציוד אלקטרוני

הפוליסה מותאמת לסוגי עסקים שונים ומגוונים:

חנויות, בתי מלאכה, נותני שירותים ובעלי מקצוע, מסעדות ובתי קפה וסוגי עסקים נוספים.

בנוסף, חבילות הרחבות ייחודיות לבתי עסק בסגמנטים שונים:

בעלי מקצוע בעבודות חוץ

פתרון ייחודי לבעלי מקצוע המבצעים עבודות חוץ. פתרון זה מתאים לבעלי מקצועות כגון: נגר, שרברב,

חשמלאי, מסגר, מתקין מזגנים ובעלי מקצועות נוספים.

היתרונות העיקריים של הרחבה זו:

כיסוי לאחריות המבוטח בגין נזק שייגרם לצד שלישי בעת ביצוע העבודות

אפשרות להרחבת הכיסוי לנזק שייגרם לצד שלישי לאחר סיום העבודות

כיסוי לאחריות המבוטח בגין נזק שייגרם לרכוש צד שלישי עליו מתבצעת העבודה.

אולי יעניין אתכם ...

אולי יעניין אתכם ...

ביטוח בריאות
ביטוח שותפים ואנשי מפתח
ביטוח מחלות קשות

החברות שאנחנו עובדים איתם

אולי יעניין אתכם ...