תעריפי שירותים בתשלום

מאז שנת 2004 עת החלו הרפורמות בענף הביטוח, גדלה חבותנו ללקוחותינו. הוטלו עלינו מטלות חדשות ונוספות. עמידתנו בדרישות החוק והתקנות כרוכה בעלייה ניכרת בעלויות תפעול המשרד ואפשרות מתן שרות לכם, הלקוחות. לאור האמור לעיל, אנו נאלצים לגבות דמי טיפול, המהווים השתתפות בהוצאות הכרוכות במתן השירותים המצוייינים לעיל דמי הטיפול יגבו באמצעות כרטיס אשראי. לתשומת לבכם, הנכם רשאים לקבל חלק משירותים אלו ישירות מחברות הביטוח.

להמשך קריאהתעריפי שירותים בתשלום